Privacyverklaring

Privacy statement van Stichting de Liedjesfabriek

Waarom dit privacy statement?

Om onze activiteit goed te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan privacy en zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. In dit privacy statement wordt dit verder toegelicht.

Toepasselijkheid privacy statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Stichting de Liedjesfabriek en geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar Stichting De Liedjesfabriek op haar uitingen naar verwijst. Stichting de Liedjesfabriek adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Stichting de Liedjesfabriek

Stichting de Liedjesfabriek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09187275. Zij is gevestigd aan de Groenewoudseweg 322, 6525EL Nijmegen en is bereikbaar op 06-21318073 of via info@liedjesfabriek.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting de Liedjesfabriek kan op de volgende manieren informatie van jouw ontvangen:

 • Door je aan te melden voor een activiteit
 • Door het uitvoeren van een activiteit
 • Door donateur te worden, een gift te geven
 • Door per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons op te nemen
 • Door je te abonneren op onze digitale nieuwsbrief.
 • Door een aanschaf te doen in onze webwinkel
 • Door onze website te bezoeken

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doel?

 • Naam, adres, e-mail, telefoonnummer t.b.v. de uitvoering van onze activiteit, o.a. voor het versturen van liedjes en videoclips
 • Stemopnames t.b.v. uitvoering van onze activiteit
 • Beeldopnames t.b.v. uitvoering van onze activiteit
 • Naam, e-mail t.b.v. het versturen van een digitale nieuwsbrief
 • Betalings- en factuurgegevens t.b.v. donateurschap of aankopen in onze webwinkel.
 • IP-adres, verkeer- en locatiegegevens t.b.v. onze website (via cookies)

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is verleend.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting de Liedjesfabriek kan (persoons)gegevens alleen met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Stichting de Liedjesfabriek verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina’s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Stichting de Liedjesfabriek zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Stichting de Liedjesfabriek samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden:

Functionele cookies: Stichting de Liedjesfabriek plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies: Stichting de Liedjesfabriek maakt gebruik van analytische cookies waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website, zoals de cookies van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Stichting de Liedjesfabriek heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Stichting de Liedjesfabriek heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting de Liedjesfabriek verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Trackingcookies: Stichting de Liedjesfabriek maakt gebruik van tracking cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website.

Stichting de Liedjesfabriek maakt gebruik van een Facebookpixel op haar website. Indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan hiermee het gedrag van gebruikers worden bijgehouden na het zien of aanklikken van een reclameadvertentie van Facebook. Dit proces dient ter evaluatie van de effectiviteit van reclameadvertenties van Facebook voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan bijdragen aan optimalisering van toekomstige promotieactiviteiten.

De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons dus geen nadere informatie over de identiteit van de gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bij bezoek aan onze website krijgt u in ieder geval de melding of u de cookies accepteert. U kunt dus bij uw bezoek aan de Stichting de Liedjesfabriek website de keuze maken om de cookies aan of uit te zetten.

Social media

Op onze website kan informatie via social media gedeeld worden, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Stichting de Liedjesfabriek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 5 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit anders is overeengekomen of noodzakelijk is om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen.

U dient er zelf voor te zorgen dat Stichting de Liedjesfabriek over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@liedjesfabriek.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Stichting de Liedjesfabriek, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Stichting de Liedjesfabriek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Welke rechten heeft u?

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Stichting de Liedjesfabriek via info@liedjesfabriek.nl of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Stichting de Liedjesfabriek neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Stichting de Liedjesfabriek via info@liedjefsabriek.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Privacy beleid van derden
Op de website van Stichting de Liedjesfabriek zijn links opgenomen naar andere, niet bij Stichting de Liedjesfabriek behorende, websites. Stichting de Liedjesfabriek kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom altijd jezelf op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Stichting de Liedjesfabriek omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@liedjesfabriek.nl

Privacy statement versie 2.0_20180921. September 2018

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00